Nyhende arkiv 2013

2013

Januar

  1. Raskare svar frå oss? (14.01.2013)

    Dersom du loggar deg inn kan du sende førespurnaden din direkte til oss i kontaktskjema. Du slepp også vente på utskriving og postgang for å sjå svar på saker du har hos oss.

Mai

  1. Ny lov gjer at vi kan hjelpe fleire å krevje inn erstatningspengar (22.05.2013)

    SI kan krevje inn erstatning som er tilkjend i sivile saker. I saker der ein person har vore utsett for ei straffbar handling som krenkjer liv, helse eller fridom, kan vi krevje inn. Anten på vegner av denne personen, eller attlevande etter personen.