-refselsesordre, jf. militære disiplinærlov § 1 flg., jf. tvangsfullbføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss