-ilagd gebyr, jf. kringkastingslova § 10-3, 3. ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss