-endeleg vedtak om brotsgebyr, jf. meisterbrevlova § 1a første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss