-vedtak om tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljølova § 18-7, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss