Søk om endring av trekk

Mener du at trekket er for høyt?

Hvis vi har startet tvangsinnkreving og du mener at trekket er for høyt, kan du søke om å få endret eller stanset det. 

Når vi mottar søknaden din, vurderer vi størrelsen på trekket. Ser vi at trekket er for høyt, sender vi arbeidsgiveren din eller NAV melding om lavere trekk. De kan ikke endre trekket før vi har gitt beskjed om det. 

Hvordan søker du om lavere trekk?

Logg deg inn på Din side og velg tjenesten for å søke om endring av trekk.

Alternativt kan du bruke kontaktskjemaet vårt og kategorien for å endre trekk. 

Du kan også sende søknaden som vanlig post til oss, men du får raskere svar hvis du logger deg inn og sender søknaden digitalt. 

Dokumentasjon
Når vi saksbehandler, tar vi ikke hensyn til opplysninger (for eksempel utgifter) som du ikke har dokumentert.

Legg ved dokumentasjon på at de opplysningene du skriver i søknadsskjemaet er riktige. 

 

Hva skjer når du har sendt inn søknadsskjema?

Vi behandler søknaden innen 3 uker fra vi har mottatt den. Hvis vi endrer eller stanser trekket, blir det sendt opplysning til trekkpliktig (arbeidsgiver eller NAV) om dette.

 

Du skal ha penger til livsopphold

Hvis beregningen vår viser at ikke har nok penger igjen til nødvendig livsopphold, vil vi ikke trekk av inntekten din. Når den økonomisk situasjonen forbedrer seg, starter vi trekket igjen. 

 

Merk at hvis du får lavere trekk, vil det forlenge nedbetalingstiden din.

 

Du får i utgangpunktet ikke penger tilbake

Hvis vi har startet trekket og du sender dokumentasjon på høyere utgifter, betaler vi i utgangspunktet ikke tilbake penger du allerede har blitt trukker.