-ilagd tilleggsavgift, jf. dokumentavgifslova § 5 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss