-rettskraftig dom som er transportert til Justisdepartementet ved transporterklæring, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a

Kontakt oss