-rettskraftig dom/vedtatt førelegg, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a,c

Kontakt oss