Tema

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

a

 1. Arbeidsgivar-trekk i lønn hos tilsett

  Statens innkrevjingssentral kan dekkje opp uteståande krav ved å ta utlegg, anten i formuesgode som eigedom, eigedelar, kontoar eller i lønn/trygd (gjeld også feriepengar) .

  Les mer om Arbeidsgivar-trekk i lønn hos tilsett

b

 1. Barnebidrag

  Les mer om Barnebidrag

 2. Betalingsavtaler
  (avdragsordning og betalingsutsetjing)

  Du kan innvilge deg sjølv ein betalingsavtale anten ved å logge deg inn eller bruke tenestene på framsida.

  Les mer om Betalingsavtaler
  (avdragsordning og betalingsutsetjing)

 3. Betalingsmerknader

  Ein betalingsmerknad vil gjere det vanskeleg å få nye lån, kredittar og abonnement (til dømes mobilabonnement).

  Les mer om Betalingsmerknader

d

 1. Dokumentasjon

  For å kunne behandle saka din treng vi i mange tilfelle å få dokumentert den økonomiske situasjonen din. Saman med skjemaa du sender, må du leggje dokumentasjon på at dei opplysningane du skriv er riktige. Når vi saksbehandlar kan vi ikkje ta omsyn til opplysningar (f.eks. om utgifter) som du ikkje har dokumentert.

  Les mer om Dokumentasjon

e

 1. eFaktura

  Les mer om eFaktura

g

 1. Gjeldsordning

  Les mer om Gjeldsordning

 2. Gjeldsproblem?

  Les mer om Gjeldsproblem?

 3. Gjeldsproblem og vegen ut

  Gjeldsproblem er tyngjande på mange måtar og det kan kjennast håplaust ut fordi du ikkje veit i kva ende du skal starte - kom i hug at det finst alltid ei løysing. I ein del tilfelle er den gjeldsordninga som trengst, men oftast ikkje. Du kan gjere mykje sjølv utan å vente på hjelp, heldigvis!

  Les mer om Gjeldsproblem og vegen ut

k

 1. Klage

  Les mer om Klage

 2. Konkurs

  Les mer om Konkurs

l

 1. Livsopphaldssatsar

  Livsopphald er de summen du minimum skal sitje igjen med etter at:
  - du har betalt dei faste buutgiftene dine, eventuelle utgifter til barnepass eller barnebidrag.
  - vi har trekt deg i lønn/trygd, teke dekning i skattepengar du hadde til gode eller vi har teke utleggspant i ein bankkonto

  Les mer om Livsopphaldssatsar

s

 1. Skattepengar (skattemotrekning)

  Dersom du ikkje får igjen pengar på skatten vil du ikkje bli skattemotrekna.

  Les mer om Skattepengar (skattemotrekning)

 2. Sletting av krav (ettergjeving)
 3. Solidarinnkrevjing - når fleire er ansvarleg for same krav
 4. Soning av bøter (fengsel)
 5. Studielån

  Når du mislegheld studielånet sender Lånekassen lånet ditt over til oss. Avhengig av kor lenge du har misleghalde lånet, blir det anten kalla oppsagt studielån eller permanent overførd studiegjeld.

  Les mer om Studielån

 6. Svarfristar

  Les mer om Svarfristar