Regresskrav NPE

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Når NPE betaler ut erstatning som følgje av pasientskade på vegner av ei bedrift som ikkje har betalt inn tilskot, kan NPE krevje regress frå verksemda.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 8

Pasientskadelova § 4 tredje ledd

Kontakt oss