Dagmulkt - Børsloven

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Oslo Børs kan påleggje eit føretak eller ein person som ikkje oppfyller opplysningsplikta si etter brøslova med forskrifter ei dagleg løpande mulkt inntil opplysningsplikta er oppfylt.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova§ 4

Børslova § 30

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Forsinkelsesrentelova § 3 fyrste ledd, jf. børsforskrifta § 34

Kontakt oss