Tvangsmulkt – IKT-løsninger

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

DIFI har fra 1. juli 2014 fått ansvar for å føre tilsyn med at nye IKT-løsninger er universelt utformet.

Dersom virksomhetene ikke oppfyller kravene til universell utforming av IKT, kan DIFI gi pålegg om retting og treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullføringseslova § 7-2 bokstav d

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova§ 4

Diskriminerings- og tilgjengelighetslova § 29

Kontakt oss