Tvangsmulkt Sysselmannen

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

For å sikre at føresegnene i svalbardmiljølova overhaldast kan Sysselmannen på Svalbard fastsetje ei tvangsmulkt. Pengane som blir kravde inn går direkte til Svalbards miljøfond. Fondet blir brukt til tiltak på Svalbard som har som formål å verne miljøet.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova§ 4

-vedtak om tvangsmulkt, jf.  tvangsfullføringslova § 7–2 bokstav d

Svalbardmiljølova § 96

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Kontakt oss