Samle krava mine i ei betalingsordning?

Du kan logge deg inn på «Din side», der kan du innvilge deg sjølv ein betalingsavtale på fleire krav.

Nokre krav blir prioritert føre andre etter lov eller forskrift,  og må betalast fyrst på. Andre krav har vi ikkje høve til å dele opp i avdrag. Du vil få informasjon undervegs i nettsida dersom krava ikkje kan leggjast i ein avtale.

Kontakt oss