Ueinig i krav om NRK-lisens?

Du kan sende ei klage med grunngjeving til oss. Vi sender denne vidare til NRK-lisensavdelingen.

Vi stansar ikkje innkrevjinga under klagebehandlinga.

Kontakt oss