Har dykk lov å ta skattepengane mine?

Ja, vi har lov til å skattemotrekne for enkelte kravtypar.

Heimelen for motrekning finn du i SI-lova § 4.

Kontakt oss