Kan SI ta skattepengane sjølv om eg har ei betalingsavtale?

Ja, vi kan ta skattepengane (skattemotrekne) sjølv om du har ei betalingsavtale med oss.
Dette fordi lova gir oss høve til å krevje inn ekstra midlar som skyldnar får.

Kontakt oss