Kan eg sone istadenfor å betale kravet?

Bøter skal betalast dersom du har økonomisk evne til det. Du kan ikkje sjølv velje å sone istadenfor å betale ei bot.

Kontakt oss