Ekstra kostnadar ved ei utleggsforretning?

Når vi tar utlegg i løn/trygd (trekk i løn/trygd) eller utleggspant (pant i formuesgodar), vert det ikkje lagt til ekstra kostnadar.

Kostnadar kjem først når vi må be om tvangssal av formuesgoder (konto, verdipapirer eller eigedom) vi har tatt pant i. Kostnadar ved tvangssal kan vere betydelige.

Kontakt oss