Har eFaktura - fekk rekning i posten likevel?

Årsaker til dette kan vere:

  • Du kan ha bestilt eFaktura etter at vi har sendt ut rekninga.

  • Avtalen ikkje vart godkjent.

  • Avtalen vart ikkje godkjent fordi referansenummeret var feil i nettbanken.

  • Varsel om tvangsinnkrevjing og utsending av fakturaer for nokre kravtypar, vert sendt i vanleg post.

Kontakt oss