Er du under 18 år?

I og med at du er under 18-år kan du ikkje inngå utsetjingar eller avdragsordningar utan at den som er ansvarleg for deg (verja di) er involvert.

Di verje kan på vegner av deg søkje anten skriftleg, eller ringje vår Servicesenter om avdragsavtale eller utsetjing for deg.

Kontakt oss