Livsopphaldssatsar

Matematiske symbol

Livsopphaldssatsar for saker etter 1.juli 2019 (livsopphaldssats før 1. juli 2019 i parantes) 

Vaksne

Livsopphald månadleg sum

Einslege 

8 874 kr (8 658 kr)

Ektefelle/sambuarar samla

15 028 kr (14 661 kr)

Ektefellar/sambuar enkeltvis

7 513 kr (7 330 kr)

   

Barn

Livsopphald månadleg sum

0-5 år (barn som ikkje har blitt 6 år) 2 840 kr (2 771 kr)
6-10 år 3 767 kr (3 675 kr)
11-17 år 4 756 kr (4 640 kr)
Har du fleire enn tre barn?
Frå og med den fjerde personen, så trekkjer vi frå 20% på livsopphaldssatsen på den personen som er yngst i hushaldet.

Andre satsar vi bruker i saksbehandlinga og som vil ha tyding for berekninga

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i månaden per barn (vanleg sats) og blir inn rekna som ein del av det samla inntektsbiletet (du treng ikkje dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottek barnebidrag frå forelder som ikkje bur saman med barnet, eller har redusert samvær vil dette reknast inn som ein del av den samla inntekta.
  - Utgift - Dersom du ikkje bur saman med barnet og betaler barnebidrag vil dette reknast som ei utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Er det ein privat avtale mellom dykk på barnebidrag så må dette dokumenterast.
  Dersom dette blir handtert gjennom NAV treng du ikkje dokumentere.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som ein del av den samla inntekta di (du må dokumentere dette).
 • Samvær - Bor du ikkje saman med barnet ditt, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon.
  Samvær blir trekt frå som ei utgift etter satsane under.

  Har du fleire enn to barn? Frå og med barn nummer tre, trekkjer vi frå 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt fleire barn du har ut over dette.
  Dette har berre tyding for utrekninga i saka di hos oss og har ikkje noko å gjere med bidragsavtale eller samværsavtale.

Samværssatsar

Barnet sin alder

 

   0-5 år 

  6-10 år

 11-14 år

 15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per månad)

219 kr (215)

318 kr (312)

400 kr (390)

460 kr (450)

Samværsklasse 2
(4-8 netter per månad) 

727 kr (712)

1052 kr (1034)

1323 kr (1293)

1525 kr (1490)

Samværsklasse 3
(9-13 netter per månad)

1014 kr (993) 

1486 kr (1442)

1846 kr (1803)

2127 kr (2078)

Samværsklasse 4
(14-15 netter per månad) 

1273 kr (1246)

1843 kr (1810)

2317 kr (2263)

2670 kr (2609)

 

Kontakt oss