Livsopphaldssatsar

Matematiske symbol

Livsopphaldssatsar for saker etter 1. juli 2023 (livsopphaldssats etter 1. januar 2023 i parantes) 

Vaksne

Livsopphald månadleg sum

Einslege 

10 412 kr (9 758 kr)

Ektefelle/sambuarar samla

17 634 kr (16 526 kr)

Ektefellar/sambuar enkeltvis

 8 817 kr (8 263 kr)

   

Barn

Livsopphald månadleg sum

0-5 år (barn som ikkje har blitt 6 år) 3 332 kr (3 123 kr)
6-10 år 4 420 kr (4 142 kr)
11-14 år 5 580 kr (5 230 kr)
15 år og oppover 6 418 kr (5 230 kr)
Har du fleire enn tre barn?
Frå og med den fjerde personen, så trekkjer vi frå 20% på livsopphaldssatsen på den personen som er yngst i hushaldet.

Andre satsar vi bruker i saksbehandlinga og som vil ha tyding for berekninga

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 766,- i månaden per barn (vanleg sats) og blir inn rekna som ein del av det samla inntektsbiletet (du treng ikkje dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottek barnebidrag frå forelder som ikkje bur saman med barnet, eller har redusert samvær vil dette reknast inn som ein del av den samla inntekta.
  - Utgift - Dersom du ikkje bur saman med barnet og betaler barnebidrag vil dette reknast som ei utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Er det ein privat avtale mellom dykk på barnebidrag så må dette dokumenterast.
  Dersom dette blir handtert gjennom NAV treng du ikkje dokumentere.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som ein del av den samla inntekta di (du må dokumentere dette).
 • Samvær - Bor du ikkje saman med barnet ditt, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon.
  Samvær blir trekt frå som ei utgift etter satsane under.

  Har du fleire enn to barn? Frå og med barn nummer tre, trekkjer vi frå 20 % på samværssatsen for det tredje barnet, og eventuelt fleire barn du har ut over dette.
  Dette har berre tyding for utrekninga i saka di hos oss og har ikkje noko å gjere med bidragsavtale eller samværsavtale.

Samværssatsar

Barnet sin alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

Kr 305

Kr 407

Kr 531

Kr 605

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

Kr 1011

Kr 1348

Kr 1760

Kr 2003

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

Kr 1410

Kr 1881

Kr 2455

Kr 2794

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

Kr 1770

Kr 2361

Kr 3082

Kr 3507

 

Kontakt oss