Livsoppholdssatser for saker før 1.juli 2014

Matematiske symbol

Livsoppholdssatser for deg som:

 • Har trekk i lønn eller trygd
 • Har fått tatt pant i bankkonto eller andre formuesgoder
 • Blir skattemotregnet (vi dekker ubetalte krav ved hjelp av skattepenger til gode)

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige

  7 713 kr

Ektefelle/samboere samlet

13 060 kr

Ektefeller/samboer enkeltvis

  6 530 kr

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år)

1 930 kr

6-10 år

2 490 kr

11-17 år

3 165 kr

 

Livsoppholdssatser for deg som har en gjeldsordning

Voksne

Livsopphold månedlig beløp

Enslige 

10 715 kr

Ektefelle/samboere samlet

19 824 kr

Ektefeller/samboer enkeltvis 

9 912 kr

   

Barn

Livsopphold månedlig beløp

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år) 1 930 kr
6-10 år 2 490 kr
11-17 år 3 165 kr

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen

 • Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 970 i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).
 • Barnebidrag -
  - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette regnes inn som en del av det samlede inntekten.
  - Utgift - Dersom du ikke bor sammen med barnet og betaler barnebidrag vil dette regnes som en utgift.

  Dokumentasjon på barnebidrag?
  Dersom dette håndteres gjennom NAV trenger du ikke dokumentere. Er det en privat avtale mellom dere på barnebidrag så må dette dokumenteres.
 • Barnepensjon - Regnes også inn som en del av det samlede inntekten din (du må dokumentere dette).

 • Samvær - Bor du ikke sammen med ditt barn, men har samvær?
  Legg ved samværsavtale som dokumentasjon. Samvær trekkes fra som en utgift etter satsene under.

Samværssatser

Barnets alder

 

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15-18 år

Mindre samvær enn samværsklasse 1

0 kr

0 kr

 0 kr

 0 kr

Samværsklasse 1
(2-3 netter per måned)

198 kr

285 kr

 344 kr

 403 kr

Samværsklasse 2
(4-8 netter per måned) 

655 kr 

943 kr 

 1 139 kr

 1 336 kr

Samværsklasse 3
(9-13 netter per måned)

914 kr 

1 315 kr

 1 589 kr

 1 864 kr

Samværsklasse 4
(14-15 netter per måned) 

1 147 kr 

1 651 kr

 1 994 kr

 2 340 kr

 

Kontakt oss