Har du mistet fakturaen fra oss?

Logg deg inn med BankID på "Din side" hos oss og finn alle fakturaer til deg.

Mistet vott på bakken

Mangler du KID-nummer på et enkelt krav hos oss?

Logg deg inn på "Din side", klikk på "Kravoversikt" og finn KID-nummeret som skal brukes på betalingen og beløpet. Alternativt kan du bruke vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

Mangler du KID-nummer for avdragsavtalen din?

Logg deg inn på Din side og klikk på "Betalingsavtaler".
Klikk på "Se betalingsplan" på den avdragsordningen du trenger KID-nummer for,
og deretter "Se betalingsinformasjon" - nå vil du finne riktig KID-nummer og månedsbeløp.

NB: Du kan kun bruke KID-nummer tilknyttet en avdragsavtale for å betale ned på en avdragsavtale. Bruker du opprinnelig KID, kravnummer eller referansenummer kan avdragsavtalen bli avsluttet og kravet gå videre til tvangsinnkreving. Ta kontakt med oss for å få KID-nummer på avdragsordningen du har, dersom du ikke kan logge deg inn.

Kontakt oss