Årsgebyr på båt for første gang?

Havn med båter

Forskriftene er utvidet

Fra og med 2015 ble forskrifter om sertifisering av mindre laste- og fiskebåter endret, disse trådte i kraft fra og med 2016.

Tidligere var nedre grense 10,67 meter lengde på båten før plikt om fartøyinstruks oppstod. Endringene innebærer at lastebåter også fra og med 8 meter og til 15 meter, og fiskebåter fra og med 9 meter og til 15 meter, som brukes i næringsvirksomhet - er pliktig å ha sertifikat (fartøyinstruks).

Alle båter med fartøyinstruks skal betale årsgebyr (et grunngebyr) til Sjøfartdirektoratet. 

Satser årsgebyr og faktura

Du får fakturaen for årsgebyr tilsendt deg fra Statens innkrevingssentral fordi vi har oppgaven med å kreve inn årsgebyrer på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

  • Under 10 meter lengde er gebyret kr 3 341
  • Over 10 meter lengde er gebyret kr 5 011

Du kan finne opplysninger om registreringen av ditt fartøy ved å søke i Sjøfartsdirektoratets skipsregister.

Hva er fartøyinstruks for fiske- og lastefartøy?

Alle fiske- og lastefartøy under 15 meter lengde skal fremstilles for kontroll. Kontrollen gjennomføres etter kontrollskjemaet til Sjøfartsdirektoratet. Når fartøyet er kontrollert og godkjent, så har fartøyet sertifikat (fartøysinstruks) som bekrefter dette.

Kontrollen sikrer at alle fiske- og lastefartøy opprettholder en felles sikkerhetsstandard
(les mer om kontroll av lasteskip eller kontroll av fiskefartøy under 15 meter).

 

Kontakt oss