Årsrapport

Statens innkrevingssentral har sidan 1.januar 2011 ført rekneskap for verksemda etter prinsippet om periodisering, i tillegg til kontantrekneskapen.