Organisasjon

Frå 1.1.2019. gjekk Skatteetaten frå regional til landsdekkjande organisering. SI ligg frå då i den nye divisjonen Innkreving, som avdeling Oppdrag.

 

Avdelingsleiar for Oppdrag
Anita Gjesbakk

 

Skatteetaten si organisering