Saksomkostninger - Tilkjent

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Som oftest er det staten som er tilkjent saksomkostninger, fordi det er statens som fører saken. Det kan likevel skje at retten tilkjenner skadelidte i saken saksomkostninger, for eksempel dersom skadelidte selv har brukt bistandsadvokat og har hatt egen utgifter av den grunn.

Disse kravene er ilagt i forbindelse med en offentlig straffesak ved en gyldig dom.

Vi krever inn disse kravene hos den som har gjort skaden når vi har fått fullmakt/samtykke fra den som skal ha saksomkostningen.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse av en saksomkostning tilkjent skadelidte, er det kun skadelidte selv som kan ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra skadelidte i saken.  

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss