Bot - Forenklet sjøforelegg

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Mange av de vanlige overtredelsene blir straffet med forenklede forelegg hvis hendelsen ikke er alvorlig. Du vil få et forenklet forelegg hvis overtredelsen blir oppdaget på stedet av politiet. Saken blir avgjort der og da ved at du aksepterer forelegget.

Alternativet er at en politijurist må vurdere saken. Hvis han kommer fram til at loven er brutt, får du et vanlig forelegg (bot). Forskjellen på disse er at et vanlig forelegg blir registrert i bøteregisteret hos politiet, det gjør ikke et forenklet forelegg. Hvis du har akseptert et forenklet forelegg, kan man som hovedregel ikke angre på det og klage på forelegget.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Oversikt over bøtesatsene for overtredelse av Lov om fritids- og småbåter

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Relaterte spørsmål og svar

 • Hvilke forseelser medfører prikkbelastning?

  Dette finner du på samferdselsdepartementets nettsider.

 • Faktura fra politiet - klarer du ikke å betale kravet innen fristen?

  Du må vente litt før du tar kontakt med oss eller prøver selvbetjeningen på denne fakturaen.

  Fra du ble ilagt kravet av politiet (fikk papirgiroen), så tar det 6-8 uker før den kommer inn i vårt system.
  Vi har derfor ikke noe krav å behandle før kravet er kommet til oss.

  Når kravet er registrert inn hos oss
  Da sender vi ut en ny faktura til deg (det koster deg ikke noe ekstra at du venter på vår første faktura til deg).
  KID-nummeret på denne kan du bruke til å lage deg avdragsplan eller en utsettelse på kravet. Du finner selvbetjeningen på forsiden.

Kontakt oss