Organisasjon

Direktør
Finn Ola Helleberg

Avd. dir. Innkreving
Stig Solem
Telefon: 75 14 91 75

Avd. dir. Administrasjonsavd.
Berit Bjørkmo
Telefon: 75 14 90 91

Underdirektør HR
Johanna Lensu

Informasjonssjef
Aleksander Millang

 

Organisasjonskart

 

Fra 1.1.2019. vil Skatteetaten gå fra regional til landsdekkende organisering. SI vil da inngå i den nye divisjonen Innkreving.