Organisasjon

Fra 1.1.2019. gikk Skatteetaten fra regional til landsdekkende organisering. SI inngikk fra da i den nye divisjonen Innkreving, som avdeling Oppdrag.

 

Avdelingsleder for Oppdrag
Anita Gjesbakk

 

Skatteetatens organisering